Правила та умови
Виберіть мову

Crosby Straightpoint

  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Ботів, для його перегляду включений JavaScript.

 Великобританія: + 44 (0) 2392 484491    США: +1 918 834 4611

СТАНДАРТНІ УМОВИ ТА УМОВИ ВИДАТИ ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ ТОВ Straightpoint UK

прямолінійні умови продажу
Визначення 1

У цьому документі наступні слова мають такі значення:

1.1 "Угода" означає ці Загальні положення та умови разом з умовами будь-якого застосовного
Специфікація Документ;
1.2 "Клієнт" означає організацію або особу, яка купує товари та послуги з
Постачальник;
1.3 "Права інтелектуальної власності" означає всі патенти, зареєстровані та незареєстровані конструкції,
Авторські права, торгові марки, ноу-хау та всі інші форми інтелектуальної власності де б то не було
Світовий enforceable;
1.4 "Специфікація Документ" означає виписку про роботу, цитату чи іншу подібну
Документ, що описує товари та послуги, що надаються Постачальником;
1.5 "Постачальник" означає "Straightpoint UK Ltd", Дакота Парк, Гавант, Хемпшир, Великобританія.

Директива 1.6 "Захист даних" означає Директиву 95 / 46 / EC про захист фізичних осіб стосовно обробки персональних даних та щодо вільного переміщення таких даних;

1.7 "Закони про захист даних" означає [до 25 травня 2018, Закону про захист даних 1998 та Директиви про захист даних та від 25 May 2018] Загальне Положення про захист даних разом з [(як до, так і після 25 May 2018) та Правила електронного зв'язку 2003 та [Закон про захист даних 2018];

1.8 "Особисті дані" має значення, наведене в Законі про захист даних 1998 або Загальних правилах захисту даних, у відповідних випадках.

1.9 "Примітка про конфіденційність" означає час від часу повідомлення про конфіденційність прямої точки, як зазначено в: www.straightpoint.com/privacy-policy.html


2 GENERAL
2.1 Ці Загальні положення та умови застосовуються до всіх контрактів на поставку товарів і послуг
Послуги Постачальника для Клієнта.
 2.2 Перед початком надання послуг Постачальник подає Замовнику a
Специфікація Документ, в якому зазначаються товари та послуги, що надаються, та ціна
Оплачуваний Клієнт негайно повідомляє Постачальника, якщо Клієнт не погоджується з
Зміст Специфікаційного Документу. Всі Специфікаційні документи підпадають під дію цих Умов
Та умови.
2.3 Постачальник повинен вживати всіх можливих заходів для завершення послуг в межах
Передбачувані часові рамки, але час не має суттєвого значення при виконанні будь-яких послуг.

3 ЦІНА І ОПЛАТА

3.1 Ціна на поставку товарів і послуг визначена у Специфікації
Документ
Суми в рахунках 3.2 підлягають сплаті та сплачуються протягом 30 днів з моменту отримання рахунку-фактури. Постачальник
Має право стягувати відсотки за простроченими рахунками з дати, коли платіж набуває чинності
З дня на день до дати оплати за ставкою 12% річних вище базової ставки
Банк Англії. У випадку, якщо процедура Клієнта вимагає подання рахунку-фактури
За замовлення на купівлю до оплати, Замовник несе відповідальність за видачу такої покупки
Замовлення, перш ніж поставляються товари та послуги.

Характеристика товару 4
Усі товари вимагаються тільки для відповідності специфікації у Документі специфікації. Для
Уникнення сумнівів ніякого опису, специфікації чи ілюстрації, що містяться в будь-якому продукті
Брошуру або іншу торговельну або маркетингову літературу Постачальника, а також ніяких репрезентацій не написано або
Усна, кореспонденція або виписка є частиною договору.

ДОСТАВКА 5
5.1 Датою доставки, вказаною Постачальником, є лише оцінка. Час доставки не є сутністю договору, і Постачальник не несе відповідальності за будь-які збитки, витрати, збитки, витрати або витрати, що прямо або опосередковано пов'язані з будь-якою затримкою доставки товару.
5.2 Весь ризик у товарах передається Замовнику після доставки.

6 TITLE
Назва в Товарах не повинна переходити до Замовника, доки Постачальник повністю не сплатив за Товар.

ЗАЯВКИ КЛІЄНТА 7
7.1 Щоб Постачальник виконував свої зобов'язання за цією Угодою, Клієнт повинен:
7.1.1 співпрацює з Постачальником;
7.1.2 надає Постачальнику будь-яку інформацію, яка обґрунтовано вимагається Постачальником;
7.1.3 одержує всі необхідні дозволи та згоди, які можуть знадобитися перед початком надання послуг; І
7.1.4 дотримуються таких інших вимог, які можуть бути викладені в Специфікаційному документі або іншим чином узгоджені між сторонами.
7.2 Клієнт зобов'язаний компенсувати Постачальника будь-які витрати, понесені Постачальником внаслідок недотримання Клієнтом пункту 7.1.

7.3 Без шкоди для будь-яких інших прав, яким Постачальник може мати право, у випадку, якщо Клієнт незаконно припиняє або скасовує товари та послуги, узгоджені в Специфікаційному документі, Клієнт зобов'язаний сплатити Постачальнику суму за угодою та А не як покарання на повну суму будь-яких витрат третіх сторін, що були здійснені Постачальником, а також щодо скасування письмового сповіщення не пізніш як за п'ять робочих днів, про повну суму товарів та послуг, на які поширюється контракт, як зазначено в Специфікаційному документі, І Клієнт погоджується, що це справжня попередня оцінка втрат Постачальника у такому випадку. Щоб уникнути сумнівів, невиконання Клієнтом будь-яких зобов'язань за пунктом 7.1 вважається скасуванням товарів та послуг та за умови виплати компенсації, передбаченої цією статтею.
7.4 У випадку, якщо Клієнт або будь-яка третя сторона, яка не є субпідрядником Постачальника, не пропускає або вчиняє що-небудь, що заважає або затримує Постачальника від виконання або виконання будь-яких своїх зобов'язань за цією Угодою, Постачальник повинен Якнайшвидше повідомляти Клієнта та:
7.4.1 Постачальник не несе відповідальності щодо будь-якої затримки до завершення будь-якого проекту;
7.4.2, якщо застосовується, графік проекту буде відповідно змінений;
7.4.3 Постачальник одночасно повідомляє Клієнта, якщо він має намір подати будь-яку вимогу щодо додаткових витрат.

ЗМІНИ ДЛЯ СПЕЦИФІКАЦІЙНОГО ДОКУМЕНТУ 8
8.1 Сторони можуть у будь-який час взаємно узгоджувати та виконувати нові Специфікаційні документи. Будь-які зміни в обсязі товарів та / або послуг, що надаються згідно з цією Угодою, зазначаються в Специфікаційному документі, який відображає змінені товари та / або послуги та ціну та будь-які інші умови, узгоджені між сторонами.
8.2 Клієнт може в будь-який час подати запит на внесення змін до Специфікаційного документа шляхом письмового повідомлення Постачальнику. Після отримання прохання про зміни Постачальник протягом 5 робочих днів або іншого періоду, який може бути узгоджений між сторонами, повідомляє Клієнта, письмово повідомивши про вплив таких змін, якщо такі є, на ціну та будь-які інші Умови, вже узгоджені між сторонами.
8.3 Якщо Постачальник письмово повідомляє Клієнта, що погоджується виконувати будь-які зміни на умовах, відмінних від тих, які вже узгоджені між Сторонами, Клієнт повинен протягом 5 робочих днів після отримання такого повідомлення або іншого періоду, який може бути узгоджений сторонами , Радить Постачальнику, письмово повідомивши, чи бажає він продовжувати зміни.
8.4 Якщо Постачальник письмово повідомляє Клієнта, що погоджується виконувати зміни на умовах, відмінних від тих, які вже узгоджені між сторонами, і Клієнт письмово підтверджує, що бажає, щоб зміни відбулися на цих умовах, Документ Специфікації буде змінений, щоб відобразити Такі зміни, а надалі Постачальник виконує цю Угоду на підставі таких змінених умов.

9 ГАРАНТІЇ
9.1 Постачальник гарантує, що з дати поставки протягом періоду 24 місяця товари та всі їх складові частини, де застосовуються, не мають будь-яких дефектів у дизайні, виготовленні, будівництві або матеріалах.

9.2 Постачальник гарантує, що послуги, що виконуються згідно з цією Угодою, виконуються з належною кваліфікацією та обережністю та якістю, яка відповідає загальноприйнятим галузевим стандартам та практиці.
9.3 За винятком, як це чітко зазначено в цій Угоді, всі гарантії, явні або передбачені внаслідок дії закону чи іншим чином, цим виключаються щодо товарів та послуг, що надаються Постачальником.

ЗНИЖЕННЯ 10
Клієнт зобов'язаний відшкодувати Постачальника від усіх претензій, витрат та витрат, які Постачальник може понести, і які виникають прямо чи опосередковано, з порушенням Клієнтом будь-яких своїх зобов'язань за цією Угодою, включаючи будь-які претензії, подані проти Постачальника, які стверджують, що будь-які товари Та / або послуги, надані Постачальником відповідно до Специфікаційного документа, порушують патент, авторське право, комерційну таємницю чи інше подібне право третіх осіб.

ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 11
11.1 За винятком випадків смерті або травм унаслідок недбалості, для яких не застосовується ніяка межа, повна відповідальність Постачальника перед Клієнтом стосовно будь-якої претензії або порушення цього Договору, незалежно від того, чи вона виникає з недбальства, повинна бути обмежена До ціни, сплаченої Клієнтом, на який поширюється претензія.
11.2 Ні в якому разі Постачальник не несе відповідальності перед Клієнтом за будь-яку втрату бізнесу, втрату можливості або втрату прибутку або будь-яку іншу непрямий або непрямий збиток чи шкоду. Це застосовується навіть у тому випадку, коли така втрата була обґрунтовано передбачуваною або Постачальник був обізнаний про можливість того, що Клієнт зазнає такої втрати.
11.3 Ніщо в цих Умовах не виключає або обмежує відповідальність Постачальника за смерть або травмування, спричинені недбалістю Постачальника або його працівниками, агентами або субпідрядниками.

ПРИПИНЕННЯ 12
Будь-яка сторона може негайно припинити дію цієї Угоди шляхом письмового повідомлення іншому, якщо:
12.1 інша сторона вчиняє суттєвий зрив цієї Угоди, а у випадку порушення, яке може бути виправлено, не може виправити його протягом календарних днів 30 з моменту подання письмового повідомлення від іншої сторони для цього;
12.2 інша сторона вчиняє істотний порушення цієї Угоди, яка не може бути виправлена ​​ні за яких обставин;
12.3 інша сторона приймає рішення про ліквідацію (крім з метою злиття або реконструкції платоспроможного), або суд компетентної юрисдикції приймає розпорядження про це;
12.4 інша сторона перестає вести свій бізнес або суттєво весь свій бізнес; Або
12.5 інша сторона оголошена неплатоспроможною, або скликає засідання, або робить або пропонує зробити будь-які домовленості або складу з його кредиторами; Або ліквідатор, одержувач, адміністративний одержувач, менеджер, піклувальник або аналогічний працівник, призначений за будь-яким із його активів.

13 ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Усі права на інтелектуальну власність, вироблені або виникли внаслідок виконання цієї Угоди, поки що не належать, стають абсолютною власністю Постачальника, і Клієнт повинен робити все, що є достатньо обґрунтованим, щоб гарантувати, що такі права мають У Постачальника шляхом виконання відповідних інструментів або укладання угод з третіми сторонами.

14 FORCE MAJEURE
Жодна зі сторін не несе відповідальності за будь-яку затримку або невиконання будь-яких своїх зобов'язань, якщо затримка або невдача виникають унаслідок подій або обставин поза його обґрунтованим контролем, в тому числі, але не обмежуючись, діями Бога, страйками, блокуваннями, аваріями, війною, вогнем Дія або бездіяльність уряду, автомагістралі або будь-якого телекомунікаційного перевізника, оператора, адміністрації або іншого компетентного органу, або затримка або невдача у виробництві, виробництві або постачанні третіми сторонами обладнання або послуг, і сторона має право Розумне розширення своїх зобов'язань після повідомлення іншої сторони про характер і ступінь таких подій.

15 незалежні підрядники
Постачальник і Клієнт є контрагентами, незалежними один від одного, а також не мають повноважень зобов'язати інший будь-якій третій стороні чи діяти будь-яким способом як представник іншої сторони, якщо інше чітко не погоджено письмово обома сторонами. Постачальник може, крім власних працівників, залучати субпідрядників для надання всіх або частин послуг, що надаються Клієнту, і таке з'єднання не звільняє Постачальника від своїх зобов'язань за цією Угодою або будь-яким відповідним Специфікаційним документом.

ЗАСТОСУВАННЯ 16
Клієнт не має права передавати свої права або обов'язки або делегувати свої обов'язки за цією Угодою без попередньої письмової згоди Постачальника.

17 SEVERABILITY
Якщо будь-яке положення цієї Угоди вважається недійсним, незаконним чи непровадженим з будь-якої причини будь-яким судом компетентної юрисдикції, таке положення буде розірвано, а решта положень, що входять в цей документ, продовжуються в повній мірі і діють так, начебто ця Угода була узгоджена з Недійсне неправомірне або невиконане положення виключено.

18 WAIVER
Невиконання будь-якою стороною будь-якої із сторін у будь-який час або на будь-який період будь-якого одного або декількох положень та умов, зазначених у цьому документі, не повинно
Бути відмовою від них або права в будь-який час згодом забезпечити виконання всіх Положень та умов цієї Угоди.

19 ЗАХИСТ ДАНИХ

 Ви визнаєте та погоджуєтесь, що ми (а також наші контрагенти та постачальники) можуть використовувати Особисті дані, отримані від Вас у зв'язку з наданням Обладнання, Продуктів та / або Послуги або іншим чином протягом строку дії Договору ("Ваші Дані"), для такі цілі:

19.1.1 адміністрування Контракту (включаючи, без обмежень, підтримку зв’язку з будь-якими третіми сторонами, які мають відношення до надання Обладнання, Продуктів та / або Послуг, надання допомоги в запитах та / або обробці замовлень);

19.1.2 повідомляти вас про зміни в обладнанні, продуктах та / або послугах або будь-яких умовах та умовах;

19.1.3 надання нам можливості (та / або підряднику чи постачальнику) зробити Обладнання, Продукти та / або Послуги доступними для Вас / Делегата, призначеного Вами;

19.1.4 для виставлення рахунків; і

19.1.5, якщо інше дозволено за цими умовами та Повідомленням про конфіденційність Straightpoint.

19.2. Ми не передаватимемо Ваші Дані (як визначено вище) третім особам, за винятком випадків, коли (а) це потрібно робити для цілей Договору, або (б) відповідно до наших законних інтересів здійснювати прямий маркетинг для Вас , або (c) якщо ми маємо вашу згоду на прямий маркетинг. За таких обставин ми можемо передавати Ваші Дані вибраним третім сторонам (включаючи наших підрядників та постачальників). Ми та такі інші особи можемо зв’язатися з вами (та вашими представниками) з маркетинговими цілями (поштою, SMS, телефоном, електронною поштою та іншими електронними засобами) і можемо надіслати вам (та вашим представникам) інформацію про свої товари та послуги, які, на нашу думку, можуть бути цікавить вас відповідно до нашого Повідомлення про конфіденційність

19.3 Ви визнаєте, що для цілей Закону про захист даних 1998 року, Загального положення про захист даних 2018 року, Директиви про захист даних, а також (як до, так і після 25 травня 2018 року) Положення про конфіденційність та електронні комунікації Великобританії 2003 року та [Дані Закон про захист 2018 року];

Straightpoint (UK) Limited - це контролер даних будь-яких особистих даних, які ви надаєте. Детальні відомості про те, як ми використовуємо Ваші дані та про те, як користуватись Вашими правами згідно із Законами про захист даних, містяться в нашому повідомленні про конфіденційність.

19.4 Ви погоджуєтесь з тим, що ми або будь-хто, хто діє від нашого імені, може контролювати та записувати дзвінки, зроблені вам або вами (та / або будь-яким з ваших співробітників або персоналу), для цілей навчання, з метою покращення якості нашого / їх обслуговування клієнтів та допомоги з розглядом скарг. Ви зобов'язуєтесь ознайомити своїх співробітників та персонал з положеннями цієї умови, включаючи нашу Повідомлення про конфіденційність, і переконатись, що ви дотримались положень Законів про захист даних та власної політики конфіденційності щодо надання нам своїх даних.

20 повідомлення
Будь-яке повідомлення, яке може надати будь-яка сторона іншому, може бути надіслане електронною поштою, факсом, особистим обслуговуванням або поштою на адресу іншої сторони, зазначеної в Специфікаційному документі, або будь-яку іншу адресу, яку час від часу повідомляла така сторона Іншому у письмовій формі і, якщо це буде надіслано електронною поштою, якщо не підтверджено протилежне, вважається отриманим у день його надсилання, якщо його відправляє по факсу, вважається поданим після отримання звіту про помилку без передачі, якщо дано В письмовому вигляді вважається поданим в той час, коли лист було доставлено особисто, або, якщо його відправити поштою, вважається доставленим на звичайний пост.

21 ЗАГАЛЬНА УГОДА
Ця Угода містить цілі угоди між сторонами стосовно предмета та замінює будь-які попередні угоди, угоди, зобов'язання або пропозиції, усна або письмова. Якщо чітко не передбачено в інших розділах цієї Угоди, ця Угода може змінюватися лише за допомогою документа, підписаного обома сторонами.

22 НЕ ТРЕТІХ СТОРІН
Ніщо в цій Угоді не має на меті і не надає жодних прав третій стороні.

23 ПРАВ В УКЛАДІ І ЮРИСДИКЦІЇ
Ця Угода регулюється та тлумачиться згідно з законодавством Англії, і сторони цим передають виключну юрисдикцію англійських судів.

 

Будь ласка, повідомте нам своє ім'я.

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Будь ласка, повідомте нам вашу адресу електронної пошти.

Ваш електронний лист не відповідає. Введіть ще раз

Invalid Input

Invalid Input

Після того, як ви надіслали цю форму, вона миттєво дістанеться безпосередньо представнику СП, який відповість на ваш запит електронною поштою так само. Або, якщо ви віддаєте перевагу зворотному зв'язку, повідомте нам про це в повідомленні.

enzh-TWnlfrdenoes