Mga Tuntunin at Kundisyon
Piliin ang iyong wika

Crosby Straightpoint

  Ang e-mail address ay protektado mula sa spambots. Kailangan mo enable ang JavaScript upang tingnan ito.

 UK: + 44 (0) 2392 484491    USA: +1 918 834 4611

MGA TUNTUNIN AT MGA KONDISYON NG MGA PAMBANSANG PARA SA PAGBABALIK NG MGA BARANG AT MGA SERBISYO NG Straightpoint UK Ltd.

Mga tuntunin ng straightpoint benta
1 DEFINITIONS

Sa dokumentong ito ang mga sumusunod na mga salita ay dapat magkaroon ng mga sumusunod na kahulugan:

Ang "Kasunduan" ng 1.1 ay nangangahulugan ng mga Tuntunin at Kundisyon na ito kasama ang mga tuntunin ng anumang naaangkop
Dokumento ng Pagtutukoy;
Ang "Customer" ay nangangahulugang ang 1.2 ng samahan o tao na bumibili ng mga kalakal at serbisyo mula sa
Supplier;
Ang 1.3 "Mga Karapatan sa Intelektwal na Ari-arian" ay nangangahulugan ng lahat ng mga patente, rehistrado at hindi rehistradong mga disenyo,
Copyright, mga marka ng kalakal, kaalaman at lahat ng iba pang anyo ng intelektuwal na ari-arian saanman sa
Maipatupad ang mundo;
Ang 1.4 "Specification Document" ay nangangahulugang isang pahayag ng trabaho, panipi o iba pang katulad
Dokumento na naglalarawan ng mga kalakal at serbisyo na ibibigay ng Supplier;
Ang 1.5 "Supplier" ay nangangahulugang Straightpoint UK Ltd, Dakota Park, Havant, Hampshire, UK.

Ang 1.6 "Data Protection Protocol" ay nangangahulugang Direktiba 95 / 46 / EC sa proteksyon ng mga indibidwal tungkol sa pagproseso ng personal na data at sa libreng kilusan ng naturang data;

Ang 1.7 "Data Protection Laws" ay nangangahulugang [bago ang 25 May 2018, ang Data Protection Act 1998 at ang Data Protection Directive at mula sa 25 May 2018] ang General Data Protection Regulation kasama ang [(bago at pagkatapos ng 25 May 2018)] sa Privacy ng UK at Electronic Communications Regulations 2003 at ang [Data Protection Act 2018];

Ang 1.8 "Personal Data" ay may kahulugan na ibinigay sa Data Protection Act 1998 o sa General Data Protection Regulations, kung naaangkop.

Ang 1.9 "Pabatid sa Privacy" ay nangangahulugan ng paunawa sa privacy ng Straightpoints paminsan-minsan, tulad ng nakalagay sa: www.straightpoint.com/privacy-policy.html


2 GENERAL
2.1 Ang mga Tuntunin at Kundisyon na ito ay dapat ilapat sa lahat ng mga kontrata para sa supply ng mga kalakal at
Mga serbisyo ng Supplier sa Customer.
 2.2 Bago magsimula ang mga serbisyo, ang Supplier ay dapat magsumite sa Customer a
Detalye ng Dokumento na dapat tukuyin ang mga kalakal at serbisyo na ibibigay at ang presyo
Pwedeng bayaran. Ang Kostumer ay dapat mag-abiso agad sa Supplier kung ang Customer ay hindi sumasang-ayon sa
Mga nilalaman ng Dokumento sa Pagtutukoy. Lahat ng mga Dokumento sa Pagtutukoy ay dapat sumailalim sa Mga Tuntunin na ito
At Kundisyon.
2.3 Ang Supplier ay dapat gumamit ng lahat ng makatwirang pagsisikap upang makumpleto ang mga serbisyo sa loob
Tinantyang mga frame ng oras ngunit ang oras ay hindi dapat sa esensya sa pagganap ng anumang mga serbisyo.

3 PRICE AND PAYMENT

3.1 Ang presyo para sa supply ng mga kalakal at serbisyo ay itinakda sa Specification
Dokumento.
Ang mga halaga ng 3.2 na invoice ay dapat bayaran at babayaran sa loob ng 30 na mga araw ng pagtanggap ng invoice. Ang Supplier
Ay may karapatan na singilin ang interes sa mga overdue na mga invoice mula sa petsa kung kailan ang bayad ay dapat bayaran
Araw-araw hanggang sa petsa ng pagbabayad sa isang rate ng 12% bawat taon sa itaas ng base rate ng
Bank of England. Kung sakaling kailanganin ng mga pamamaraan ng Customer na isumite ang isang invoice
Laban sa isang order ng pagbili sa pagbabayad, ang Customer ay magiging responsable para sa pagpapalabas ng naturang pagbili
Order bago ang mga kalakal at serbisyo ay ibinibigay.

4 SPECIFICATION OF THE GOODS
Ang lahat ng mga kalakal ay kinakailangan lamang upang sumunod sa detalye sa Dokumento ng Pagtutukoy. Para sa
Ang pag-iwas sa pagdududa walang paglalarawan, detalye o ilustrasyon na nakapaloob sa anumang produkto
Pamplet o iba pang mga literatura sa pagmemerkado o pagmemerkado ng Supplier at walang representasyon na isinulat o
Oral, correspondence o statement ay dapat maging bahagi ng kontrata.

5 DELIVERY
5.1 Ang petsa ng paghahatid na tinukoy ng Supplier ay isang pagtatantya lamang. Ang oras para sa paghahatid ay hindi dapat sa esensya ng kontrata at ang Supplier ay hindi mananagot para sa anumang pagkawala, gastos, pinsala, singil o gastos na dulot o hindi direkta sa pamamagitan ng anumang pagkaantala sa paghahatid ng mga kalakal.
5.2 Lahat ng panganib sa mga kalakal ay dapat pumasa sa Customer sa paghahatid.

6 TITLE
Ang pamagat sa Mga Buwis ay hindi dapat pumasa sa Customer hanggang ang Tagapagbigay ay binayaran nang buo para sa Mga Goods.

7 CUSTOMER`S OBLIGATIONS
7.1 Upang paganahin ang Supplier upang maisagawa ang mga obligasyon nito sa ilalim ng Kasunduang ito ang Customer ay dapat:
Makipagtulungan sa 7.1.1 sa Supplier;
Ang 7.1.2 ay nagbibigay sa Supplier ng anumang impormasyon na makatwirang iniaatas ng Supplier;
Kumuha ng 7.1.3 ang lahat ng mga kinakailangang pahintulot at pahintulot na maaaring kailanganin bago magsimula ang mga serbisyo; At
Sumunod ang 7.1.4 sa iba pang mga kinakailangan na maaaring itakda sa Dokumentong Specification o kung hindi man ay sumang-ayon sa pagitan ng mga partido.
7.2 Ang Customer ay mananagot upang mabayaran ang Supplier para sa anumang mga gastos na natamo ng Supplier bilang isang resulta ng kabiguan ng Customer na sumunod sa Clause 7.1.

7.3 Nang walang pagkiling sa anumang iba pang mga karapatan na kung saan ang May-ari ay maaaring karapat-dapat, sa kaganapan na ang Kaso nang labag sa batas ay nagwawakas o nagkansela sa mga kalakal at serbisyo na napagkasunduan sa Dokumentong Specification, ang Mamimili ay kinakailangang magbayad sa Supplier bilang napagkasunduang mga pinsala at Hindi bilang isang parusa ang buong halaga ng anumang mga gastos sa ikatlong partido na kung saan ang Supplier ay gumawa at tungkol sa mga pagkansela sa mas mababa sa limang nakasulat na abiso sa araw ng trabaho ang buong halaga ng mga kalakal at serbisyo na kinontrata para sa itinakda sa Dokumentong Specification, At ang Customer ay sumang-ayon na ito ay isang tunay na pre-estimate ng pagkalugi ng Supplier sa ganitong kaso. Para sa pag-iwas sa pagdududa, ang kabiguan ng Customer na sumunod sa anumang mga obligasyon sa ilalim ng Clause 7.1 ay dapat ituring na isang pagkansela ng mga kalakal at serbisyo at sumasailalim sa pagbabayad ng mga pinsalang itinakda sa Clause na ito.
7.4 Kung ang Customer o anumang ikatlong partido, hindi isang sub-kontratista ng Tagatustos, ay dapat lisanin o gumawa ng anumang bagay na pumipigil o lumalabas sa Supplier mula sa pagsasagawa o pagsunod sa alinman sa mga obligasyon nito sa ilalim ng Kasunduang ito, kung gayon ang Tagatustos ay dapat I-notify ang Customer sa lalong madaling panahon at:
7.4.1 ang Tagatustos ay walang pananagutan sa anumang pagkaantala sa pagkumpleto ng anumang proyekto;
7.4.2 kung naaangkop, ang timetable para sa proyekto ay mababago nang naaayon;
7.4.3 ang Tagatustos ay dapat na ipagbigay-alam sa Customer nang sabay-sabay kung nagnanais na gumawa ng anumang claim para sa mga karagdagang gastos.

8 ALTERATIONS SA DOKUMENTO NG SPESIFICATION
8.1 Ang mga partido ay maaaring sa anumang oras magkasundo at magsagawa ng mga bagong Dokumentong Specification. Ang anumang mga pagbabago sa saklaw ng mga kalakal at / o mga serbisyo na ipagkaloob sa ilalim ng Kasunduang ito ay dapat itakda sa Dokumentong Specification, na dapat sumalamin sa nabagong kalakal at / o mga serbisyo at presyo at anumang iba pang mga tuntunin na napagkasunduan sa pagitan ng mga partido.
8.2 Ang Customer ay maaaring anumang oras humiling ng mga pagbabago sa Dokumentong Specification sa pamamagitan ng paunawa sa sulat sa Supplier. Sa pagtanggap ng kahilingan para sa mga pagbabago, ang Supplier ay dapat, sa loob ng 5 araw ng pagtatrabaho o tulad ng ibang panahon na maaaring sumang-ayon sa pagitan ng mga partido, payuhan ang Customer sa pamamagitan ng paunawa sa pagsulat ng epekto ng naturang mga pagbabago, kung mayroon man, sa presyo at anumang iba pang Mga kasunduan na napagkasunduan sa pagitan ng mga partido.
8.3 Kung ang Supplier ay nagbibigay ng nakasulat na abiso sa Customer na sumang-ayon na magsagawa ng anumang mga pagbabago sa mga tuntunin na naiiba sa mga na napagkasunduan sa pagitan ng mga partido, ang Customer ay dapat, sa loob ng 5 mga araw ng trabaho ng pagtanggap ng naturang paunawa o iba pang panahon na maaaring sumang-ayon sa pagitan ng mga partido , Payuhan ang Supplier sa pamamagitan ng paunawa sa pagsulat kung hinahangad o ipagpatuloy ang pagbabago.
8.4 Kung ang Supplier ay nagbibigay ng nakasulat na abiso sa Customer na sumang-ayon na magsagawa ng mga pagbabago sa mga termino na naiiba sa mga na napagkasunduan sa pagitan ng mga partido, at ang Kredensyal ng Customer ay nagkumpirma na nais nito ang mga pagbabago upang magpatuloy sa mga tuntuning iyon, ang Dokumento ng Specification ay dapat na baguhin Tulad ng mga pagbabago at pagkatapos ay ang Supplier ay gagawa ng Kasunduang ito sa batayan ng naturang sinususugan na mga termino.

9 WARRANTY
9.1 Nagbibigay ang Supplier na mula sa petsa ng paghahatid para sa isang panahon ng 24 na buwan ang mga kalakal at lahat ng bahagi ng kanilang bahagi, kung saan naaangkop, ay libre mula sa anumang mga depekto sa disenyo, pagkakagawa, konstruksiyon o materyales.

9.2 Nagbibigay ang Supplier na ang mga serbisyo na isinagawa sa ilalim ng Kasunduang ito ay isasagawa gamit ang makatwirang kasanayan at pangangalaga, at ng isang kalidad na sumusunod sa mga karaniwang tinatanggap na mga pamantayan at praktika ng industriya.
9.3 Maliban sa tahasang ipinahayag sa Kasunduang ito, ang lahat ng mga garantiya kung ipinahayag o ipinahiwatig, sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng batas o kung hindi man, ay hindi kasama dito kaugnay sa mga kalakal at serbisyo na ibibigay ng Supplier.

10 INDEMNIFICATION
Ang Customer ay dapat bayaran ang indemnipikasyon sa Supplier laban sa lahat ng mga claim, mga gastos at gastos na maaaring makukuha ng Supplier at kung saan lumilitaw, tuwiran o hindi tuwiran, mula sa paglabag ng Customer sa alinman sa mga obligasyon nito sa ilalim ng Kasunduang ito, kasama ang anumang mga claim na dinala laban sa Supplier na nagpaparatang na anumang mga kalakal At / o mga serbisyong ibinigay ng Supplier alinsunod sa Dokumento ng Pagtutukoy ay lumalabag sa isang patent, karapatang-kopya o lihim ng kalakalan o iba pang katulad na karapatan ng isang ikatlong partido.

11 LIMITASYON NG PANANAGUTAN
11.1 Maliban sa paggalang sa kamatayan o personal na pinsala dahil sa kapabayaan na kung saan walang limitasyon ang nalalapat, ang buong pananagutan ng Tagatustos sa Kostumer sa paggalang sa anumang pag-claim ng ano man o paglabag ng Kasunduang ito, maging o hindi na nagmumula sa kapabayaan, ay limitado Sa presyo na binabayaran ng Customer kung saan nauugnay ang claim.
11.2 Hindi mananagot sa Supplier ang Customer sa anumang pagkawala ng negosyo, pagkawala ng pagkakataon o pagkawala ng kita o para sa anumang iba pang hindi direktang o kinahihinatnan na pagkawala o pinsala kung ano pa man. Ito ay dapat na mag-aplay kahit na kung saan ang pagkawala ay makatuwiran na nakikita o ang Supplier ay nalaman na ang posibilidad ng Customer na nagkakaroon ng naturang pagkawala.
11.3 Wala sa mga Tuntunin at Kundisyon na ito ang dapat ibukod o limitahan ang pananagutan ng Supplier para sa kamatayan o pinsala sa personal na nagreresulta mula sa kapabayaan ng Supplier o ng mga empleyado, ahente o sub-kontratista.

12 TERMINATION
Maaaring wakasan ng alinmang partido ang Kasunduang ito kaagad sa pamamagitan ng abiso sa pagsulat sa iba pang kung:
12.1 ang ibang partido ay gumawa ng isang materyal na paglabag sa Kasunduang ito at, sa kaso ng isang paglabag na may kakayahang maayos, nabigo upang malunasan ito sa loob ng 30 araw ng kalendaryo na binibigyan ng nakasulat na paunawa mula sa ibang partido upang gawin ito;
12.2 ang ibang partido ay nagkasala ng isang materyal na paglabag sa Kasunduang ito na hindi maaaring lutasin sa ilalim ng anumang mga pangyayari;
12.3 ang iba pang partido ay nagpapasa ng isang resolusyon para sa pagpalipat-lipat (maliban sa para sa layunin ng panunumbalik na pag-iisa o pagtatayong muli), o isang korte ng may kakayahang hurisdiksyon ay gumagawa ng isang order sa bisa na iyon;
12.4 ang iba pang partido ay tumitigil na dalhin ang negosyo nito o sa kabuuan ng buong negosyo nito; O
12.5 ang ibang partido ay ipinahayag na walang limitasyong, o convenes isang pulong ng o gumagawa o nagmumungkahi na gumawa ng anumang pag-aayos o komposisyon sa mga creditors nito; O isang likidator, tagatanggap, administratibong tagatanggap, tagapangasiwa, tagapangasiwa o katulad na opisyal ay itinalaga sa alinman sa mga ari-arian nito.

13 INTELLECTUAL RIGHTS PROPERTY
Ang lahat ng Karapatan sa Intelektwal na Ari-arian na ginawa o nagmumula bilang resulta ng pagganap ng Kasunduang ito ay dapat, hanggang sa hindi pa natanggap, ay magiging ganap na pag-aari ng Tagatustos, at ang Kostumer ay dapat gawin ang lahat ng makatwirang kinakailangan upang matiyak na ang mga gayong karapatan Sa Supplier sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga naaangkop na instrumento o paggawa ng mga kasunduan sa mga ikatlong partido.

14 FORCE MAJEURE
Ang alinmang partido ay hindi mananagot para sa anumang pagkaantala o pagkabigo upang maisagawa ang alinman sa mga obligasyon nito kung ang pagkaantala o pagkabigo ay nagreresulta mula sa mga pangyayari o mga pangyayari sa labas ng makatwirang kontrol nito, kabilang ngunit hindi limitado sa mga gawa ng Diyos, mga welga, lock out, aksidente, digmaan, apoy , Ang pagkilos o pagkukulang ng gobyerno, mga awtoridad ng highway o anumang carrier ng telekomunikasyon, operator o pangangasiwa o iba pang karampatang awtoridad, o pagkaantala o pagkabigo sa paggawa, produksyon, o supply ng mga ikatlong partido ng kagamitan o serbisyo, at ang partido ay may karapatan sa Isang makatwirang pagpapalawak ng mga obligasyon nito pagkatapos na i-notify ang ibang partido ng kalikasan at lawak ng naturang mga kaganapan.

15 INDEPENDENT CONTRACTORS
Ang Supplier at ang Kostumer ay mga kontratista na walang kinalaman sa bawat isa, at walang awtoridad na itali ang iba sa anumang ikatlong partido o kumilos sa anumang paraan bilang kinatawan ng iba, maliban kung malinaw na sumang-ayon sa pagsulat ng parehong partido. Ang Supplier ay maaaring, bilang karagdagan sa sarili nitong mga empleyado, nakikipag-ugnayan sa mga sub-kontratista upang ibigay ang lahat o bahagi ng mga serbisyong ipinagkakaloob sa Kostumer at ang naturang pakikipagkasundo ay hindi dapat pahintulutan ang Tagatustos ng mga obligasyon nito sa ilalim ng Kasunduang ito o anumang nalalapat na Dokumento sa Pagtutukoy.

16 ASSIGNMENT
Ang Kostumer ay hindi karapat-dapat na magtalaga ng mga karapatan o obligasyon nito o italaga ang mga tungkulin nito sa ilalim ng Kasunduang ito nang walang paunang nakasulat na pahintulot ng Supplier.

17 SEVERABILITY
Kung ang anumang probisyon ng Kasunduang ito ay hindi wasto, labag sa batas o hindi maipapatupad sa anumang dahilan sa pamamagitan ng anumang Korte na may kakayahang hurisdiksyon ang naturang probisyon ay dapat ihiwalay at ang natitira sa mga probisyon dito ay dapat magpatuloy sa ganap na lakas at epekto na kung ang Kasunduang ito ay sumang-ayon sa Hindi wastong ipinagbabawal ang hindi wastong probisyon o hindi maipapatupad na probisyon.

18 WAIVER
Ang kabiguan ng alinmang partido na ipatupad sa anumang oras o sa anumang panahon anumang isa o higit pa sa mga Tuntunin at Kundisyon dito ay hindi dapat
Maging waiver ng mga ito o ng karapatan sa anumang oras kasunod na ipatupad ang lahat ng Mga Tuntunin at Kundisyon ng Kasunduang ito.

19 Proteksyon ng DATA

 Kinikilala at sinang-ayunan namin na kami (at ang aming mga kontratista at mga tagatustos) ay maaaring gumamit ng Personal na Data na nakuha mula sa iyo kaugnay ng pagkakaloob ng Kagamitan, Mga Produkto at / o Mga Serbisyo, o kung hindi man sa panahon ng Kontrata ("Ang Iyong Data"), para sa ang mga sumusunod na layunin:

19.1.1 namamahala sa Kontrata (kasama, nang walang limitasyon, nakikipag-ugnay sa anumang mga ikatlong partido na nauugnay sa pagkakaloob ng Kagamitan, Mga Produkto at / o Mga Serbisyo, na tumutulong sa mga kahilingan, at / o pagpoproseso ng mga order);

19.1.2 pag-abiso sa iyo ng mga pagbabago sa Kagamitan, Mga Produkto at / o Mga Serbisyo o anumang mga tuntunin at kundisyon;

19.1.3 na nagbibigay-daan sa amin (at / o isang kontratista o tagapagtustos) upang gawing magagamit ang Kagamitan, Mga Produkto at / o Mga Serbisyo sa iyo / isang Delegado na hinirang mo;

19.1.4 para sa mga layunin sa pag-invoice; at

19.1.5 tulad ng pinahihintulutan sa ilalim ng mga kundisyong ito at Paunawa sa Privacy ng Straightpoint.

19.2 Hindi namin ipapasa ang Iyong Data (tulad ng tinukoy sa itaas) sa anumang mga ikatlong partido maliban kung (a) kinakailangan na gawin ito para sa mga layunin ng Kontrata, o (b) alinsunod sa aming lehitimong interes upang isagawa ang direktang marketing sa iyo , o (c) kung saan mayroon kaming pahintulot na magdirekta sa marketing. Sa pangyayaring iyon maaari naming maipasa ang Iyong Data sa, mga napiling third party (kasama ang aming mga kontratista at tagatustos). Kami at ang ibang mga tao ay maaaring makipag-ugnay sa iyo (at iyong mga kinatawan) para sa mga layunin sa marketing (sa pamamagitan ng post, SMS, Telepono, email at iba pang elektronikong pamamaraan) at maaaring magpadala sa iyo (at iyong mga kinatawan) ng impormasyon tungkol sa kanilang mga produkto at serbisyo na sa tingin namin ay maaaring ng interes sa iyo alinsunod sa aming Abiso sa Privacy

19.3 Kinikilala mo na para sa mga layunin ng Data Protection Act 1998, ang General Data Protection Regulation 2018, ang Data Protection Directive, kasama ang (pareho bago at pagkatapos ng 25 May 2018)] ang UK Privacy at Electronic Communications Regulations 2003 at ang [Data Batas sa Proteksyon 2018];

Ang Straightpoint (UK) Limited ay isang data controller ng anumang Personal na Data na iyong ibinigay. Ang mga detalye kung paano namin ginagamit ang Iyong Data at kung paano gamitin ang iyong mga karapatan sa ilalim ng Mga Batas sa Pagprotekta sa Data ay itinakda sa aming Paunawa sa Privacy.

19.4 Sumasang-ayon ka na kami o sinumang kumikilos para sa amin ay maaaring subaybayan at maitala ang mga tawag na ginawa sa iyo o (o / o alinman sa iyong mga empleyado o tauhan), para sa mga hangaring pagsasanay, upang mapabuti ang kalidad ng aming / kanilang mga serbisyo sa customer at upang makatulong na may paghawak ng reklamo. Nagsasagawa ka upang malaman ang iyong mga empleyado at tauhan ng mga probisyon ng kondisyong ito, kasama ang aming Abiso sa Privacy at upang matiyak na nakasunod ka sa pagkakaloob ng Mga Batas sa Proteksyon ng Data at iyong sariling patakaran sa privacy na nauugnay sa pagbibigay ng Iyong Data sa amin.

20 NOTICES
Ang anumang abiso na ibibigay ng alinman sa partido sa iba ay maaaring ihatid sa pamamagitan ng email, fax, personal na serbisyo o sa pamamagitan ng post sa address ng ibang partido na ibinigay sa Specification Document o tulad ng iba pang mga address ng naturang partido ay maaaring paminsan-minsan na nakipag-usap Sa iba pang nakasulat, at kung ipinadala sa pamamagitan ng email ay dapat maliban kung ang pinagtibay ay di-napatutunayang na natanggap sa araw na ito ay ipinadala, kung ipinadala sa pamamagitan ng fax ay ituturing na ihahatid sa isang pagtanggap ng isang error na ulat sa pagpapadala ng error, kung ibinigay Sa pamamagitan ng sulat ay dapat ituring na nagsilbi sa oras na kung saan ang sulat ay personal na naipadala o kung ipinadala sa pamamagitan ng post ay dapat ituring na naihatid sa karaniwang kurso ng post.

21 BUONG AGREEMENT
Ang Kasunduang ito ay nagtataglay ng buong kasunduan sa pagitan ng mga partido na may kaugnayan sa paksa at supersedes anumang mga nakaraang kasunduan, kaayusan, mga pagsasagawa o mga panukala, sa bibig o nakasulat. Maliban kung malinaw na ibinigay sa ibang lugar sa Kasunduang ito, ang Kasunduang ito ay maaaring iiba sa pamamagitan ng isang dokumento na nilagdaan ng parehong partido.

22 WALANG IKATLONG PARTIDO
Wala sa Kasunduang ito ang inilaan, o hindi dapat ipagkaloob ang anumang mga karapatan sa isang third party.

23 GOVERNING LAW AT HURISDICTION
Ang Kasunduang ito ay pamamahalaan ng at itinuturing alinsunod sa batas ng Inglatera at ang mga partido ay sumasailalim sa eksklusibong hurisdiksyon ng mga korte sa Ingles.

 

Mangyaring ipaalam sa amin ang iyong pangalan.

Hindi wastong input

Hindi wastong input

Hindi wastong input

Mangyaring ipaalam sa amin ang iyong email address.

Ang iyong email ay walang tugma mangyaring magpasok muli

Hindi wastong input

Hindi wastong input

Sa sandaling naipadala mo ang form na ito ito ay agad na maabot ang isang kumakatawan sa SP, direkta, na tutugon sa iyong pagtatanong sa pamamagitan ng email sa lalong madaling panahon. O kung gusto mo ng isang tawag pabalik mangyaring ipaalam sa amin sa mensahe.

enzh-TWnlfrdenoes