Válasszon nyelvet

Crosby egyenespont

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Egyesült Királyság: + 44 (0) 2392 484491 USA: + 1 918 834 4611

A Straightpoint UK Ltd. áruk és szolgáltatások igénybevételére vonatkozó STANDARD TERMÉKEK ÉS FELTÉTELEK

egyenes értékesítési feltételek
1 FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Ebben a dokumentumban a következő szavakkal kell jelentése a következő:

1.1 "Megállapodás": a jelen Általános Szerződési Feltételek és a vonatkozó feltételek
Specifikációs dokumentum;
1.2 "Vevő": az a szervezet vagy személy, aki az áruk és szolgáltatások beszerzését a
Támogató;
1.3 "szellemi tulajdonjogok": minden szabadalom, nyilvántartásba vett és nyilvántartásba nem vett formatervezési minta,
A szerzői jog, a védjegyek, a know-how és a szellemi tulajdon minden más formája, bárhol is
A világon végrehajtható;
1.4 "Specifikációs dokumentum": munkadokumentum, idézet vagy más hasonló nyilatkozat
A Szállító által szolgáltatandó áruk és szolgáltatások leírását tartalmazó dokumentum;
1.5 "Szállító": Straightpoint UK Ltd, Dakota Park, Havant, Hampshire, Egyesült Királyság.

1.6 "adatvédelmi irányelv": az egyének személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95 / 46 / EC irányelve;

Az 1.7 25 2018, az 1998 adatvédelmi törvény és az adatvédelmi irányelv és az 25 May 2018 előtti 25 "adatvédelmi törvény" az általános adatvédelmi szabályzatot és [[mind az 2018 May 2003 előtt, mind az 2018 után] és az XNUMX Elektronikus Hírközlési Szabályzat és az [Adatvédelmi törvény XNUMX];

Az 1.8 "Személyes Adatok" az 1998 adatvédelmi törvényben vagy az Általános Adatvédelmi Szabályokban megadott jelentéssel bírnak.

Az 1.9 "Adatvédelmi közlemény" időről időre szóló személyes adatvédelmi nyilatkozatot jelent, az alábbiak szerint: www.straightpoint.com/privacy-policy.html


2 ÁLTALÁNOS
2.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek az összes termékértékesítésre és
A Szolgáltató által az Ügyfélnek nyújtott szolgáltatások.
2.2 A szolgáltatások megkezdése előtt a Szállító köteles benyújtani az Ügyfélnek a
Specifikációs dokumentum, amely meghatározza a szállítandó árukat és szolgáltatásokat, valamint az árat
kifizetendő. Az Ügyfél haladéktalanul értesíti a Szállítót, ha az Ügyfél nem ért egyet a
A Specifikációs dokumentum tartalma. Minden specifikációs dokumentumot a jelen Feltételeknek kell alávetni
És feltételek.
2.3 A Szállítónak minden ésszerű erőfeszítést meg kell tennie a szolgáltatások teljesítésére
A becsült időkeretek, de az idő nem lehet lényeges bármely szolgáltatás teljesítésében.

3 ÁR ÉS FIZETÉS

3.1 Az áruk és szolgáltatások árát a Specifikáció tartalmazza
Dokumentum.
3.2 A számlázás kézhezvételétől számított 30 napon belül kell fizetni és fizetni. A Szállító
Jogosultak arra, hogy a késedelmes számlák után kamatot számoljanak fel a fizetés esedékességének napjától
Naptól a fizetés napjáig, az 12% - os éves százalékkal, a
Bank of England. Abban az esetben, ha az Ügyfél eljárásai megkövetelik a számla benyújtását
Fizetési megbízás ellenében az Ügyfél felelős az ilyen vásárlás kiadásáért
Megrendelés előtt az árukat és szolgáltatásokat.

Az áruk 4 SPECIFIKÁCIÓJA
Minden áru csak akkor köteles megfelelni a termékleírásban szereplő termékleírásnak. mert
A kétségek elkerülése érdekében semmilyen leírás, leírás vagy illusztráció nem tartalmaz semmilyen terméket
Brosúrát vagy a szállító egyéb értékesítési vagy marketing szakirodalmát, valamint írásbeli vagy írásbeli nyilatkozatot
Szóbeli, levelezés vagy nyilatkozat a szerződés részét képezi.

5 SZÁLLÍTÁS
5.1 A Szállító által meghatározott szállítási határidő csak becslés. A szállítási határidő nem képezheti a szerződés lényegét, és a Szállító nem felel az áruszállítás késedelme esetén közvetlenül vagy közvetve okozott veszteségekért, költségekért, károkért, díjakért vagy kiadásokért.
5.2 Minden árutermelési kockázat átadásra kerül az Ügyfélnek szállításkor.

6 TITLE
Az árukban szereplő cím nem adható át az Ügyfélnek, amíg a Szállítót teljes egészében nem fizették meg az árukért.

7 VEVŐI KÖTELEZETTSÉGEK
7.1 Annak érdekében, hogy a Szállító teljesíthesse az e Megállapodás szerinti kötelezettségeit, az Ügyfél köteles:
Az 7.1.1 együttműködik a Szállítóval;
Az 7.1.2 a Szállítónak minden olyan információt megad, amelyet a Szállító ésszerűen igényel;
Az 7.1.3 megkapja a szükséges engedélyeket és hozzájárulásokat, amelyekre szükség lehet a szolgáltatások megkezdése előtt; és
Az 7.1.4 eleget tesz a specifikációs dokumentumban meghatározott egyéb követelményeknek, vagy a felek más módon megállapodik.
7.2 Az Ügyfél köteles kártalanítani a Szállítót a Szállító által felmerült költségekért, amennyiben az Ügyfél nem tartja be az 7.1 Szabályt.

7.3 A Szállító bármely más jogának sérelme nélkül, abban az esetben, ha az Ügyfél jogsértően megszünteti vagy megszünteti a Termékleírási Dokumentumban jóváhagyott termékeket és szolgáltatásokat, az Ügyfél köteles a Szállítót megfizetni a megállapodás szerinti károkért és Nem büntetésként a Beszállító által elkövetett bármely harmadik fél költségeinek teljes összegét, valamint az öt munkanapnál rövidebb írásbeli értesítéssel kapcsolatos lemondások tekintetében a Specifikációs Dokumentumban meghatározott áruk és szolgáltatások teljes összegét, És az Ügyfél egyetért azzal, hogy ez egy valódi előbecsülés a szállító veszteségeiről ilyen esetben. A kételkedés elkerülése érdekében az Ügyfél az 7.1 záradék szerinti kötelezettségek teljesítésének elmulasztása az áruk és szolgáltatások törlését jelenti, és az ebben a szakaszban meghatározott károk megtérítésének feltétele.
7.4 Abban az esetben, ha az Ügyfél vagy bármely olyan harmadik fél, aki nem a beszállító alvállalkozója, elhagyja vagy elköveti mindazokat, amelyek megakadályozzák vagy késleltették a Szolgáltatót az e Megállapodás szerinti kötelezettségeinek teljesítésében vagy teljesítésében, akkor a Szállító Értesítse az Ügyfelet a lehető leghamarabb és:
7.4.1 a Szállítónak semmiféle felelősség nem áll fenn semmilyen projekt befejezésére vonatkozó késedelem esetén;
7.4.2, ha van ilyen, a projekt ütemterve ennek megfelelően módosul;
7.4.3 esetén a Szállítónak egyszerre értesítenie kell az Ügyfelet, ha további költségeket igényel.

8 ALKALMAZÁSOK AZ ELŐÍRÁSI DOKUMENTUMHOZ
8.1 A felek bármikor kölcsönösen megállapodhatnak és új specifikációs dokumentumokat hajthatnak végre. Az e megállapodás alapján nyújtandó áruk és / vagy szolgáltatások hatályának bármilyen változását a Specifikációs dokumentum tartalmazza, amely tükrözze a megváltozott árukat és / vagy szolgáltatásokat és árat, valamint a felek által elfogadott bármely egyéb feltételt.
8.2 Az Ügyfél bármikor kérheti a Termékleírás módosítását írásban a Szállítóhoz. A változtatásra irányuló kérelem kézhezvételét követően a Szállító az 5 munkanapokon vagy a felek közötti megállapodásban meghatározott egyéb időszakon belül írásban értesíti az Ügyfelet az ilyen módosítások hatásáról, ha vannak ilyenek, az árra és bármely más A felek között már elfogadott kifejezések.
8.3 Amennyiben a Szállító írásban értesíti az Ügyfelet, hogy a felek között már megegyezõen eltérõ feltételektõl eltérõ feltételeket teljesít, az Ügyfél az 5 munkanapon belül a felszólítás kézhezvételét követõ munkanapokon vagy a felek közötti megállapodás szerinti más idõszakban , Írásban értesíti a Szállítót arról, hogy kívánja-e a változtatásokat folytatni.
8.4 Amennyiben a Szállító írásban értesíti az Ügyfelet, hogy a felek között már megegyezõen eltérõ feltételek mellett módosítja a változtatásokat, és az Ügyfél írásban megerõsíti, hogy az eltéréseket e feltételek mellett kívánja végrehajtani, a Specifikációs Dokumentumot úgy kell módosítani, hogy tükrözze Az ilyen módosításokat, majd ezt követően a Szállítónak ezt a Megállapodást az ilyen módosított feltételek alapján kell végrehajtania.

9 GARANCIA
9.1 A Szállító garantálja, hogy az 24 hónapos átvétel dátumától kezdve az áruk és minden alkatrésze, adott esetben, mentes a tervezés, a kivitelezés, az építőipar vagy az anyagok hibáitól.

9.2 A Beszállító garanciát vállal arra, hogy az e megállapodás alapján végzett szolgáltatásokat megfelelő szakértelemmel és gondossággal, valamint az általánosan elfogadott ipari szabványoknak és gyakorlatoknak megfelelő minőségi elvárásoknak megfelelően végzik el.
9.3 A jelen Megállapodásban kifejezetten kimondott kivételektől eltekintve minden, a jogszabályi vagy egyéb módon kifejezett vagy hallgatólagos garancia kizárásra kerül a Szállító által szolgáltatandó árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban.

10 KÁRTÉRÍTÉS
Az Ügyfél köteles kártalanítani a Szállítót minden olyan követeléssel, költéssel és kiadással szemben, amely a Szállítót terheli, és amely közvetlenül vagy közvetve felmerül az Ügyfél e Megállapodás szerinti kötelezettségei bármelyikének megsértéséből, ideértve a Szállítóval szemben felhozott bármely követelést is, És / vagy a Szállító által a Specifikációs Dokumentumnak megfelelően nyújtott szolgáltatások megsértik a szabadalmi, szerzői jogi vagy kereskedelmi titkot vagy más harmadik fél hasonló jogát.

11 A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
11.1 A gondatlanságból eredő halálesetet vagy személyi sérülést kivéve, amelyre nincs korlátozás, a Szállító teljes felelősségét az Ügyfélre bármely olyan követelés vagy kötelezettségszegés miatt, amely sérti a gondatlanságból eredő vagy sem, korlátozott Az Ügyfél által fizetett árra, amelyre az igény vonatkozik.
11.2 A Szállító semmilyen esetben sem terheli felelősséget a Vevőnek az üzletvesztés, a lehetőségek elvesztése, a nyereség elvesztése vagy egyéb közvetett vagy következményes veszteség vagy kár miatt. Ez akkor is érvényes, ha az ilyen veszteség ésszerűen előrelátható volt, vagy a Szállítót értesítették arról a lehetőségről, hogy az Ügyfél ilyen veszteséget szenved.
11.3 A jelen Általános Szerződési Feltételekben semmi sem zárja ki vagy korlátozza a Szállító felelősségét a Szállító gondatlanságából vagy munkatársainak, ügynökeinek vagy alvállalkozóinak okozta halál vagy személyi sérülés miatt.

12 MEGSZŰNÉS
Bármelyik fél haladéktalanul felmondhatja a megállapodást írásban a másiknak, ha:
12.1 a másik fél súlyos jogsértést követ el e Megállapodás megsértése esetén, és jogellenes jogorvoslati eset esetén az 30 naptári napon belül nem orvosolja azt a másik fél írásos értesítése után;
12.2 a másik fél lényeges jogsértést követ el a jelen Szerződésben, amely semmilyen körülmények között nem orvosolható;
12.3 a másik fél határozatot hoz a felszámolás céljából (kivéve az oldószer-egyesítés vagy rekonstrukció céljából), vagy az illetékes bíróság hatáskörrel rendelkezik;
12.4 a másik fél megszünteti tevékenységét, vagy lényegében az egész üzleti tevékenységét; vagy
12.5 a másik fél fizetésképtelennek nyilvánításra kerül, vagy összehívja vagy megköti vagy javaslatot tesz a velük való megállapodás vagy összetétel megkötésére; Vagy felszámolója, befogadója, adminisztratív vevője, vezetője, vagyonkezelője vagy hasonló tisztje bármely eszköze fölé kerül.

13 SZELLEMI TULAJDONJOGOK
Az e megállapodás teljesítése eredményeként létrejött vagy létrejött szellemi tulajdonjogok - amennyiben azok még nem tartoznak - a Szolgáltató abszolút tulajdonává válnak, és az Ügyfél mindent megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa, A Szállítót megfelelő eszközök végrehajtásával vagy harmadik felekkel kötött megállapodások megkötésével.

14 FORCE MAJEURE
Egyik fél sem felelős bármely kötelezettségének teljesítéséért vagy elmulasztásáért, ha a késedelem vagy kudarc olyan eseményekből vagy körülményekből származik, amelyek nem tartoznak az ésszerű ellenőrzés alá, beleértve, de nem kizárólagosan Isten cselekményeit, sztrájkokat, zárolásokat, baleseteket, háborút, tüzet A kormány, az autópálya hatóságai vagy bármely távközlési szolgáltató, üzemeltető vagy közigazgatási hatóság vagy más illetékes hatóság cselekménye vagy mulasztása, illetve a berendezések vagy szolgáltatások harmadik felében történő gyártás, gyártás vagy szállítás harmadik fél általi késedelme vagy kudarca, és a fél jogosult A másik félnek az ilyen események jellegével és mértékével történő értesítését követően ésszerűen meghosszabbíthatja kötelezettségeit.

15 FÜGGETLEN SZERZŐDŐK
A Szállító és az Ügyfél egymástól független szerződő felek, és nem rendelkezik felhatalmazással arra, hogy a másik felet kifejezetten beleegyezzék, és a másik felet semmi módon nem kötelezheti a másik harmadik félhez való kötődését. A Szállító a saját alkalmazottai mellett vállalkozóként is részt vehet az Ügyfél részére nyújtott szolgáltatások egészének vagy egy részének nyújtására, és az ilyen megbízás nem mentesíti a Szállítót az e Megállapodás vagy az alkalmazandó Specifikációs Dokumentum szerinti kötelezettségeitől.

16 FELSZERELÉS
Az Ügyfél nem jogosult arra, hogy a jelen Megállapodás szerinti jogait vagy kötelezettségeit, illetve a Szállító előzetes írásbeli hozzájárulásával átruházza feladatait.

17 SEVERABILITY
Ha a jelen Megállapodás bármely rendelkezése érvénytelennek, illegálisnak vagy bármely okból indokolatlanul végrehajtható bármely illetékes bíróság hatáskörében, az ilyen rendelkezést meg kell szüntetni, és a jelen rendelkezés többi része továbbra is teljes körű hatályban van, mintha ez a megállapodás a Érvénytelen jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezés megszűnt.

18 WAIVER
Ha egyik fél sem hajtja végre a jelen Szabályzatban és az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak bármelyike ​​vagy bármely időszakának érvényesítését, nem
Legyen lemondásuk vagy joguk bármikor, hogy a jelen Megállapodás összes feltételét érvényesítse.

19 ADATVÉDELEM

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy Ön (és vállalkozóink és beszállítóink) a Szerződés időtartama alatt ("az Ön adatai") a Szolgáltatások, termékek és / vagy szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban Öntől származó személyes adatokat a következő célokra:

Az 19.1.1 a szerződést bízza meg (beleértve, korlátozás nélkül, kapcsolatot a Harmadik Felekkel, akik a Berendezések, Termékek és / vagy Szolgáltatások rendelkezésére bocsátják a kéréseket és / vagy megbízások feldolgozását);

Az 19.1.2 értesíti Önt a Berendezésekről, Termékekről és / vagy Szolgáltatásokról, illetve bármely egyéb feltételről;

Az 19.1.3 lehetővé teszi számunkra (és / vagy vállalkozójának vagy beszállítójának) számára, hogy a Berendezést, Termékeket és / vagy szolgáltatásokat elérhetővé tegye Önnek / az Ön által jelölt megbízottnak;

19.1.4 számlázási célokra; és

19.1.5, amint e feltételek mellett egyébként engedélyezték és a Straightpoint adatvédelmi közleménye.

19.2 Nem adjuk át az Ön adatait (a fentiek szerint) harmadik feleknek, hacsak (a) a Szerződés céljaira nem szükséges, vagy (b) az Önnek közvetlenül forgalmazott jogos érdekünknek megfelelően , vagy (c) ha beleegyezésünk van a marketing irányításához. Ilyen körülmények között az Ön adatait átadhatjuk kiválasztott harmadik feleknek (beleértve vállalkozóinkat és beszállítóinkat is). Mi és más személyek marketingcélokra (postai úton, SMS-ben, telefonon, e-mailen és más elektronikus eszközökkel) kapcsolatba léphetnek Önnel (és képviselőivel), és Ön (és képviselőik) elküldhetik Önnek termékeiket és szolgáltatásaikat, érdeklődnek Öntől az adatvédelmi nyilatkozatunknak megfelelően

19.3 Ön tudomásul veszi, hogy az 1998 adatvédelmi törvény, az 2018 általános adatvédelmi rendelet, az adatvédelmi irányelv, valamint az 25 May 2018 előtti és utáni], az Egyesült Királyság adatvédelmi és elektronikus hírközlési szabályzata 2003 és az [adat 2018 védelmi törvény];

A Straightpoint (UK) Limited az Ön által megadott személyes adatok adatkezelője. Az adatok adatainak felhasználásának módja és az adatvédelmi törvények szerinti jogaik gyakorlásának részletei megtalálhatók az Adatvédelmi közleményben.

19.4 Ön elfogadja, hogy mi vagy a mi nevünkben eljáró személy figyelemmel kísérheti és rögzítheti az Ön vagy (és / vagy az alkalmazottai vagy személyi állománya) által, illetve az Ön által végzett képzést oktatási célokra, az ügyfélszolgálataink minőségének javítására és a panaszkezeléssel. Ön vállalja, hogy alkalmazottai és személyzete tudatában van ennek a feltételnek, beleértve az adatvédelmi nyilatkozatunkat, és biztosítja, hogy Ön betartotta az adatvédelmi törvényeket és az Ön adatvédelmi szabályzatát az Ön adatainak megadása tekintetében.

20 KÖZLEMÉNYEK
Bármely fél értesítése a másik fél részére kézbesíthető e-mailben, faxon, személyes kézbesítésen vagy postai úton a másik fél címére a Specifikációs dokumentumban vagy más olyan címen, amelyet az adott fél időről időre közöl A másiknak írásban, és ha e-mailben elküldik, kivéve, ha ellenkező bizonyítottnak tekintik a kézhezvétel napjának kézhezvételét, akkor azt faxon küldött értesítésnek kell tekinteni, amennyiben a hiba átvitelről szóló jelentés kézhezvételét Levélben úgy kell tekinteni, hogy azokat kézbesítették abban az időpontban, amikor a levelet személyesen kézbesítették, vagy postai úton történő kézbesítést úgy kell tekinteni, mint amelyet rendes postai úton szállítottak.

21 HARMADIK MEGÁLLAPODÁS
Ez a Megállapodás tartalmazza a felek közötti teljes megállapodást a tárgyról, és hatályon kívül helyezi az esetleges korábbi megállapodásokat, megállapodásokat, kötelezettségvállalásokat vagy javaslatokat, szóban vagy írásban. Hacsak a jelen Megállapodásban máshol kifejezetten nem rendelkezik, ez a Megállapodás csak a mindkét fél által aláírt dokumentum által módosítható.

22 NINCS HARMADIK FELEK
A jelen Megállapodásban semmi sem vonatkozik, és semmilyen jogot sem terem harmadik személynek.

23 JOG ÉS JOGHATÓSÁG
Ezt a megállapodást Anglia törvényei szabályozzák és értelmezik, a felek pedig az angol bíróságok kizárólagos joghatósága alá tartoznak.

Kérjük, ossza meg velünk nevét.

hibás bemenet

hibás bemenet

hibás bemenet

Kérjük, ossza meg velünk az e-mail címét.

hibás bemenet

hibás bemenet

hibás bemenet

Miután elküldte ezt az űrlapot, azonnal elér egy SP reprezentatívat, aki közvetlenül válaszol a kérésére e-mailben. Vagy ha szeretné a visszahívást, kérjük, értesítsen minket az üzenetben.

enzh-TWnlfrdenoes