Şərtlər və Qaydalar
Dilinizi seçin

Crosby Straightpoint

  Bu e-mail adres spam mühafizə olunur. Siz JavaScript Baxmaq üçün Javascripti aktiv etməlisiniz.

 İngiltere: + 44 (0) 2392 484491    ABŞ: +1 918 834 4611

Straightpoint UK Ltd. MALLARININ VƏ XİDMƏTLƏRİNİN TƏTBİQİ ÜÇÜN STANDART ŞƏRTLƏR VƏ ŞƏRTLƏR

Düzgün satış şərtləri
1 TƏSVİRİ

Bu sənəddə aşağıdakı sözləri aşağıdakı mənaları ifadə edir:

1.1 "Saziş" bu Şərtlər və şərtləri hər hansı bir tətbiq şərtləri ilə birlikdə ifadə edir
Spesifikasiya sənədi;
1.2 "Müştəri", mal və xidmətlərdən satın alan təşkilat və ya şəxsdir
Təchizatçı;
1.3 "Fikri Mülkiyyət hüquqları" bütün patentləri, qeydə alınmış və qeydiyyata alınmamış dizaynları,
Müəllif hüququ, ticarət nişanları, nou-xau və digər bütün intellektual mülkiyyət formaları
Dünya tətbiq edilə bilər;
1.4 "Şartnamə Sənədi" iş, kotirovka və ya digər oxşar ifadələr deməkdir
Təchizatçı tərəfindən təmin ediləcək mal və xidmətləri təsvir edən sənəd;
1.5 "Təchizatçı" Straightpoint UK Ltd, Dakota Park, Havant, Hampshire, Böyük Britaniya deməkdir.

1.6 "Məlumatların Mühafizəsi Direktivi" fərdi məlumatların emalı və bu məlumatların sərbəst hərəkətinə aid fərdlərin mühafizəsi üzrə 95 / 46 / EC Direktivini nəzərdə tutur;

1.7 "Data qorunması haqqında Qanunlar" [25 May 2018, 1998 Data Xəbərdarlığı və 25 May 2018-dan] və [(25 May 2018 tarixindən əvvəl və sonra) ilə birlikdə Ümumi Məlumatların Mühafizəsi Qaydası ilə birlikdə İngilis Privacy 2003 və Elektron məlumatlandırma qaydaları və [Data Protection Act 2018];

1.8 "Şəxsi Məlumatlar" 1998 Məlumatın Mühafizəsi Aktında və ya müvafiq olaraq Ümumi Məlumatların Qorunması Qaydalarında verilən mənaya malikdir.

1.9 "Gizlilik Xəbərdarlığı", Straightpoints məxfilik bildirişini vaxtında göstərdiyini bildirir: www.straightpoint.com/privacy-policy.html


2 GENERAL
2.1 Bu şərtlər və şərtlər malların tədarükü üçün bütün müqavilələrə tətbiq edilir və
Təchizatçı tərəfindən Müştəri üçün xidmətlər.
 2.2 Xidmətlər başlamazdan əvvəl Təchizatçı müştəriyə bir a
Veriləcək mal və xidmətlərin qiymətini və qiymətini göstərən spesifikasiya sənədidir
Ödənilməli. Müştəri Müştəri ilə razı deyilsə, Təchizatçıyı dərhal xəbərdar etsin
Spesifikasiya Sənədinin məzmunu. Bütün Şəxsiyyət Sənədləri bu şərtlərə tabedir
Və şərtləri.
2.3 Təchizatçı daxilində xidmətlərini başa çatdırmaq üçün bütün məqbul səylərdən istifadə edəcəkdir
Təxmini vaxt çərçivələri, lakin vaxt heç bir xidmətin icrasında mahiyyət daşımır.

3 qiyməti və ödənişi

3.1 Malların və xidmətlərin tədarükünün qiyməti Texniki göstəricidə göstərilmişdir
Sənəd.
3.2 Faturalanan məbləğlər fakturanı aldıqdan 30 gün ərzində ödənilməli və ödəniləcəkdir. Təchizatçı
Ödəniş ödədiyi tarixdən gecikdirilmiş faktura üzrə faizləri ödəməyə borcludur
Gündən günə qədər 12% illik baz məzənnəsindən yuxarı olan bir ödəniş tarixinə qədər
İngiltərə Bankı. Müştərinin proseduru bir fakturanın təqdim edilməsini tələb etməsi halında
Ödəmə üçün alış sifarişinə qarşı Müştəri bu cür satın alınması üçün məsuliyyət daşıyır
Mal və xidmətlərin təqdim edilməzdən əvvəl sifariş.

4 MƏHSULUN TƏKLİFİ
Bütün mallar yalnız Şartnamə Sənədində dəqiqləşdirməyə uyğun olmalıdır. Üçün
Heç bir təsviri, spesifikasiyası və ya hər hansı məhsulda olan təsvirin şübhə edilməməsi
Broşura və ya Təchizatçıın digər satış və ya marketinq ədəbiyyatı və yazılı və ya təqdim edilməmiş bir təqdimat
Sözlü, yazışma və ya bəyanat müqavilənin bir hissəsini təşkil edir.

5 TƏQVİMİ
5.1 Təchizatçı tərəfindən göstərilən çatdırılma tarixi yalnız bir təxmindir. Təchizat müddəti müqavilənin mahiyyətindən asılı olmayaraq Təchizatçı malların çatdırılmasında gecikdirmə ilə birbaşa və ya dolayı yoluxmuş hər hansı bir itki, xərc, zərər, məsrəf və məsuliyyətdən məsuliyyət daşımır.
5.2 Mallar üzrə bütün risk çatdırıldıqdan sonra Müştəriyə verilir.

6 TITLE
Təchizatçı Mallara tam olaraq ödənilmədiyi təqdirdə, malın adı Müştəriyə çatmır.

7 MÜŞTƏRİ Məqsədləri
7.1 Təchizatçı bu Müqavilə üzrə öz öhdəliklərini yerinə yetirməsini təmin etmək üçün Müştəri:
7.1.1 Təchizatçı ilə əməkdaşlıq edir;
7.1.2 Təchizatçıya əsasən tələb olunan hər hansı bir məlumatı Təchizatçıya təqdim edir;
7.1.3 xidmətlərin başlamasından əvvəl tələb oluna biləcək bütün lazımi icazələri və icazələri əldə edir; Və
7.1.4, Spesifikasiya Sənədində təsbit edilə bilən və ya tərəflər arasında razılaşdırılmış başqa tələblərə cavab verir.
7.2 Müştərinin 7.1 Maddəsinə əməl etməməsi nəticəsində Müştərinin Təchizatçı tərəfindən çəkdiyi xərclər üçün Təchizatçıya kompensasiya məsuliyyət daşıyır.

7.3 Təchizatçıya aid ola biləcək hər hansı digər hüquqlara xələl gətirmədən, Müştəri Texniki sənəddə razılaşdırılmış mal və xidmətlərdən qanunsuz olaraq xitam verildikdə və ya ləğv olunduqda, Müştəri Tərtibatçıya razılaşdırılmış zərərlər və Təchizatçıın törətdikləri hər hansı bir üçüncü tərəfin xərclərinin tam məbləği və 5 iş günündən az müddətdə yazılı bildirişdə göstərilən malların və xidmətlərin tam məbləği, Müştəri belə bir halda Təchizatçıın itkilərinin əsl proqnozu olduğunu qəbul edir. Şübhə qarşısını almaq üçün, Müştəri 7.1 Maddəsi üzrə öhdəliklərini yerinə yetirməməsi mal və xidmətlərin ləğv edilməsi və bu maddədə göstərilən zərərin ödənilməsinə tabedir.
7.4 Müştəri və ya Təchizatçıın subpodratçısı olmayan hər hansı bir üçüncü tərəf Tərtibatçıyı bu Müqavilə üzrə öz öhdəliklərini yerinə yetirməkdən və ya onun öhdəliklərini yerinə yetirməməsini maneə törədən və ya gecikdirən hər hansı bir şey atmır və ya öhdəlik götürməlidirsə, Təchizatçı Müştərini ən qısa zamanda xəbərdar et və:
7.4.1 Təchizatçı hər hansı bir layihənin başa çatmasından gecikmə ilə bağlı heç bir məsuliyyət daşımır;
7.4.2 varsa, layihə üçün cədvəl müvafiq olaraq dəyişdiriləcək;
7.4.3, əlavə xərclər üçün hər hansı bir iddia etmək niyyətində olduqda, Təchizatçı eyni zamanda Müştəriyə məlumat verməlidir.

8 XÜSUSİYYƏTLƏR SƏNƏDLƏRİNƏ ƏSASLAR
8.1 Tərəflər istənilən vaxt yeni Şartnamə sənədlərini qarşılıqlı olaraq razılaşdırmalı və icra edə bilərlər. Bu Müqavilə çərçivəsində təqdim ediləcək mal və / və ya xidmətlər daxilində dəyişikliklər dəyişdirilmiş malların və / və ya xidmətlərin və qiymətin və tərəflər arasında razılaşdırılmış digər şərtləri əks etdirən Spesifikasiya Sənədində göstərilməlidir.
8.2 Müştəri istənilən vaxt Təchizatçıya yazılı şəkildə bildiriş edərək Şəxsiyyət Sənədinə dəyişiklikləri tələb edə bilər. Təchizat tələbi alındıqdan sonra Təchizatçı 5 iş günü ərzində və ya tərəflər arasında razılaşdırılmış digər müddətdə Müştəriyə bu dəyişikliklərin təsirinin təsirləri barədə, qiyməti və digər hər hansı digər məlumatları yazılı şəkildə bildirməlidir. Tərəflər arasında artıq razılaşdırılmış şərtlər.
8.3 Təchizatçı tərəflər arasında əvvəlcədən razılaşdırılmış şərtlərdən fərqli şərtlərdə hər hansı dəyişikliklər etməyi razılaşdıran Müştəriyə yazılı bildiriş verdiyi təqdirdə, Müştəri 5 iş günü ərzində tərəflər arasında razılaşdırıla biləcək bildiriş alındıqdan və ya digər müddətdən Tərtibatçı dəyişikliklərin davam etdirilməsini istəmədiyi və etmədiyini yazılı şəkildə bildirməlidir.
8.4 Təchizatçı Müştərilərə tərəflər arasında əvvəlcədən razılaşdırılmış şərtlərdən fərqli şərtlərlə dəyişikliklər etməyi razılaşdıqda Müştəriyə yazılı bildiriş verərsə və Müştərinin bu şərtlərə uyğun olaraq dəyişikliklərin davam etdirilməsini xahiş etdiyini yazılı şəkildə təsdiqləsə, Şartnamə Sənədini əks etdirir Bu dəyişikliklər və bundan sonra Təchizatçı bu Müqaviləni dəyişiklik şərtləri əsasında həyata keçirir.

9 ZƏMANƏT
9.1 Təchizatçı 24 aylıq bir dövr üçün çatdırılma tarixindən etibarən mal və onların bütün komponentləri müvafiq hallarda dizayn, işlənmə, tikinti və ya materiallarda çatışmazlıqlardan azad olduğunu zəmanət edir.

9.2 Təchizatçı, bu Saziş çərçivəsində yerinə yetirilən xidmətlərin məqbul bacarıq və qayğı və ümumi qəbul edilən sənaye standartlarına və təcrübələrinə uyğun keyfiyyətlə istifadə olunmasına zəmanət verir.
9.3 Bu Müqavilədə açıq şəkildə ifadə olunduğu hallar istisna olmaqla, qanunla və ya başqa şəkildə işlədilən və ya nəzərdə tutulmayan bütün zəmanətlər Təchizatçı tərəfindən təmin ediləcək mal və xidmətlərə aid edilmir.

10 TƏCRÜBƏSİ
Müştəri Təchizatçıya Tərtibatçıya qarşı hər hansı bir malın təqdim olunduğunu iddia edən hər bir iddia daxil olmaqla, bu Müqavilə üzrə Müştərinin hər hansı bir öhdəliyini pozduqda və ya birbaşa və ya dolayı yola çıxa biləcək bütün tələblər, xərclər və xərclər üzrə Təminatını ödəyir Və / və ya Təchizatçı tərəfindən göstərilən xidmətlərin spesifikasiya sənədinə uyğun olaraq, patent, müəlliflik hüququ və ya kommersiya sirrini və ya üçüncü tərəfin digər oxşar hüquqlarını pozur.

11 MƏSULİYYƏTİN SINIRLANDIRILMASI
11.1 Heç bir məhdudiyyət tətbiq edilmədiyi təqsirsizlik səbəbindən ölüm və ya şəxsi yaralanma istisna olmaqla, Tərtibatçıın bütün öhdəliyi, bu Sazişin hər hansı bir tələbinə və ya pozuntusuna münasibətdə, səhlənkarlıqdan yaranan və ya olmasın, məhdudlaşdırılmalıdır Iddia ilə əlaqəli Müştəri tərəfindən ödənilən qiymətə.
11.2 Heç bir halda Təchizatçı hər hansı bir iş itkisi, fürsət itkisi və ya mənfəət itkisi və ya hər hansı digər dolayı və ya ardıcıl zərər və ya ziyan üçün Müştəriyə məsuliyyət daşımır. Bu, belə zərərin kifayət qədər öngörüldüyünə və ya Təchizatçıya Müştərinin belə bir itkiyə məruz qalma ehtimalı barədə xəbərdar olduqlarına baxmayaraq tətbiq olunmalıdır.
11.3 Bu Şərtlər və Tərəflərdəki heç bir şey Təchizatçıın səhlənkarlığından və ya işçilərindən, agentlərindən və subpodratlarından meydana çıxan ölüm və ya şəxsi yaralanma üçün Təchizatçıın məsuliyyətini istisna etmir və ya məhdudlaşdırmır.

12 TERMINATION
Tərəflərdən hər biri bu Sazişi dərhal digərinə yazılı şəkildə bildirə bilər, əgər:
12.1 digər tərəf bu Sazişin əhəmiyyətli bir şəkildə pozulduğunu və aradan qaldırılmasına yol açan bir pozuntu halında digər tərəfdən 30 təqvim günündə yazılı bildiriş vermədikdə onu aradan qaldırmaz;
12.2 digər tərəf bu Konvensiyanın hər hansı bir şərtlə aradan qaldırıla bilməyəcəyi bir maddi pozuntu törətdiyini;
12.3 digər tərəfin (solvent birləşməsi və ya yenidən qurulması məqsədi ilə) sarmağa dair qərar qəbul edərsə və ya səlahiyyətli məhkəmə məhkəməsi bu qərar qəbul edirsə;
12.4 digər tərəfi öz biznesini və ya əsasən işini davam etdirməyi dayandırır; Və ya
12.5 digər tərəfin ödəmə qabiliyyətli elan edildiyini və ya kreditorları ilə hər hansı bir razılaşma və ya kompozisiya hazırlamaq üçün toplantı keçirir və ya təklif edir; Ya da təsisçi, alıcı, inzibati alıcı, menecer, vasiyent və ya digər məmur onun aktivlərindən hər hansı birinə təyin edilir.

13 intellektual mülkiyyət hüquqları
Bu Sazişin icrası nəticəsində çıxarılan və ya yaranmış bütün Fikri Mülkiyyət hüquqları, Tedarikçinin mütləq mülkiyyətinə çevrilmədikdə, Müştəri belə hüquqların təmin edilməsini təmin etmək məqsədi ilə lazımi bütün işləri həyata keçirəcəkdir Təchizatçıda müvafiq sənədlərin yerinə yetirilməsi və ya üçüncü şəxslərlə müqavilələrin bağlanması.

14 FORCE MAJEURE
Gecikmə və ya uğursuzluq hadisələrdən və ya vəziyyətlərdən Allahın əməlləri ilə məhdudlaşmır, məhdudlaşmır, qəza, müharibə, atəş, yanğına səbəb ola bilmədikdə, heç bir tərəf heç bir gecikmə və ya öhdəliklərini icra etməməyə görə məsuliyyət daşımır. Operator, administrasiya və ya digər səlahiyyətli orqan və ya üçüncü şəxslərin avadanlıq və ya xidmətlərin istehsalında, istehsalında və ya təchizatında gecikmə və ya uğursuzluq, hərəkət və ya hərəkətsizliyi, Digər tərəfə bu cür hadisələrin təbiəti və dərəcəsini bildirdikdən sonra öhdəliklərinin məqbul bir şəkildə uzadılması.

15 MÜSTƏQİLLİ PODRATÇILAR
Təchizatçı və Müştəri bir-birindən müstəqil podratçılardır və hər iki tərəfin yazılı şəkildə başqa bir şəkildə razı olmadığı halda, digərini üçüncü tərəfə bağlamaq və ya digərinin nümayəndəsi kimi heç bir şəkildə hərəkət etmək səlahiyyətinə malik deyildir. Təchizatçı, öz işçilərinə əlavə olaraq, Podratçıları Müştəriyə göstərilən xidmətlərin hamısını və ya bir hissəsini təmin etmək üçün məşğul ola bilər və bu cür razılıq bu Sazişə və ya tətbiq olunan Şikayət Sənədinə əsasən Tərtibatçıya yükləməyəcəkdir.

16 ASSIGNMENT
Müştərinin Tərtibatçıın əvvəlcədən yazılı razılığı olmadan öz hüquqlarını və ya öhdəliklərini təyin etmək və ya bu Sazişə əsasən öz vəzifələrini icra etmək hüququ yoxdur.

17 BƏRABƏRİ
Bu Sazişin hər hansı bir müddəası etibarsız, qeyri-qanuni və ya hər hansı səbəbdən hər hansı bir səbəbdən məhkəmə icraatına görə icra edilməyəcəyi təqdirdə, bu müddəa ləğv ediləcək və bu müddəaların qalan hissəsi bu Sazişin Etibarsız qanunsuz və ya yerinə yetirilməyən müddəalar aradan qaldırıldı.

18 WAIVER
Hər iki tərəfin istənilən vaxt və ya hər hansı bir müddətdə icra etməməsi üçün bu şərtlər və şərtlərdən heç biri və ya bir neçəsi baş verməməlidir
Bu Müqavilənin şərtlərini və şərtlərini yerinə yetirmək üçün istənilən vaxt onların hüquqlarından və ya hüquqlarından imtina edilməlidir.

19 VERİLƏRİN QORUNMASI

 Siz (və podratçılarımız və tədarükçülərimiz) Sizdən alınmış şəxsi məlumatlardan istifadə edə bilərik və razılaşırsınız, bu şərtlə ki, Müqavilənin müddəti ərzində ("Sizin Məlumatlarınız"), Avadanlıq, Məhsul və / aşağıdakı məqsədlər:

19.1.1 Müqavilənin idarə olunması (məhdudlaşdırılmadan, avadanlıq, məhsul və / və ya xidmətlərin göstərilməsi ilə əlaqəli üçüncü şəxslərlə əlaqə qurmaq, istəklərə və / və ya sifarişlərin işlənməsinə kömək etmək daxil olmaqla);

19.1.2 Avadanlıqlar, məhsullar və / və ya xidmətlərdəki dəyişikliklər və ya hər hansı bir şərt və şərt barədə sizə məlumat vermək;

19.1.3 bizə (və / və ya bir podratçıya və ya təchizatçıya) avadanlıq, məhsul və / və ya xidmətləri sizin təqdim etdiyiniz nümayəndə heyətinə təqdim etməyimizi təmin etmək;

19.1.4 faktura məqsədləri üçün; və

19.1.5 bu şərtlər daxilində başqa cür icazə verildiyi kimi və Straightpoint-in Məxfilik Bildirişi.

19.2 (a) bunu Müqavilənin məqsədləri üçün etmək lazım olmadıqca və ya (b) sizə birbaşa marketinq həyata keçirmək üçün qanuni marağımıza uyğun olmadıqca, məlumatlarınızı (yuxarıda müəyyənləşdirildiyi kimi) üçüncü tərəflərə ötürməyəcəyik. və ya (c) birbaşa marketinq üçün razılığımız olduqda. Bu vəziyyətdə, məlumatlarınızı seçilmiş üçüncü tərəflərə (podratçılarımız və təchizatçılarımız daxil olmaqla) ötürə bilərik. Biz və bu kimi digər şəxslər marketinq məqsədləri ilə (poçt, SMS, telefon, e-poçt və digər elektron vasitələrlə) sizinlə (və nümayəndələrinizlə) əlaqə qura bilərik və məhsullar və xidmətlər barədə sizə (və nümayəndələrinizə) ola biləcəyimiz məlumatları göndərə bilərik Məxfilik Bildirişimizə uyğun olaraq sizi maraqlandırır

19.3 1998-ci il Verilənlərin Qorunması Qanununun məqsədləri üçün, 2018-ci il Ümumi Məlumat Qoruma Tənzimlənməsi, Məlumatların Qoruma Direktivi (25 May 2018-dən əvvəl və sonra)] ilə birlikdə İngiltərənin Məxfilik və Elektron Rabitə Qaydaları 2003 və [Məlumat Qoruma Qanunu 2018];

Straightpoint (UK) Limited, verdiyiniz şəxsi məlumatların bir məlumat nəzarətçisi. Məlumatlarınızı necə istifadə etdiyimiz barədə məlumatlar və Məlumatların Müdafiəsi Qanunlarına əsasən hüquqlarınızı necə həyata keçirməliyik? Gizlilik Bildirimi.

19.4 Qəbul edirsiniz ki, biz və ya bizim adımızdan çıxış edən hər kəs, müştəri xidmətlərinin keyfiyyətini artırmaq və kömək məqsədi ilə təlim məqsədi ilə sizin və ya sizin (və ya işçilərinizdən və ya işçilərinizdən birinə) edilən zəngləri izləyə və qeyd edə bilərik. şikayət baxılması ilə. Məxfilik Bildirişimiz daxil olmaqla, işçilərinizə və işçilərinizə bu şərtin müddəaları barədə məlumat verməyi və məlumatlarınızı bizə təqdim etməklə əlaqəli, məlumatların qorunması qanunlarının və öz məxfilik siyasətinizə əməl etdiyinizi təmin etməyi öhdəsinə götürürsünüz.

20 Xəbərdarlıqları
Hər hansı bir tərəfin digərinə verəcəyi hər hansı bir bildiriş, e-poçt, faks, şəxsi xidmət və ya digər şəxs tərəfindən spesifikasiya sənədində və ya digər tərəfin ünvanına göndərilə bilər, çünki bu zaman tərəfin vaxtında məlumat verə biləcəyi Yazılı şəkildə digərinə yazılı və elektron poçtla göndərildiyi təqdirdə əksinə sübut edilmədiyi təqdirdə göndərildiyi gün qəbul edildiyi təqdirdə, əgər göndərildiyi təqdirdə, faksla göndərilən səhvsiz ötürülmə hesabatı alındıqda təqdim edilməlidir. Məktubu məktubla şəxsən göndərildiyi və ya poçtla göndərildiyi vaxt əvəzinə göndərildiyi hesab edilir.

21 BÜTÜN SAZİŞ
Bu Saziş, mövzuya aid olan tərəflər arasındakı bütün müqaviləni ehtiva edir və hər hansı əvvəlki müqavilələri, düzəlişləri, təşəbbüslər və təklifləri, sözlü və ya yazılı şəkildə əvəz edir. Bu Sazişdə başqa yerə açıq şəkildə təqdim edilmədikdə, bu Saziş yalnız hər iki tərəfin imzaladığı sənədlə dəyişilə bilər.

22 ÜÇÜNCÜ TƏRƏFLƏRDƏ
Bu Sazişin heç bir məqsədi üçüncü tərəfə heç bir haqqı nəzərdə tutmur, nə də təmin edə bilməz.

23 RƏHBƏRLİYİ QANUNVERİCİLİK VƏ MƏHKƏMƏSİ
Bu Saziş İngiltərənin qanununa uyğun olaraq tənzimlənir və tərtib edilir və tərəflər İngilis məhkəmələrinin müstəsna yurisdiksiyasına təqdim edirlər.

 

Bizə adını bize bildirin.

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Bizə e-poçt ünvanınızı bildirin.

E-poçtunuz uyğun gəlmir, yenidən daxil edin

Invalid Input

Invalid Input

Bu formu göndərdikdən sonra anında elektron poçt vasitəsi ilə sorğunuza cavab verən birbaşa SP nümayəndəsinə çatacaqsınız. Yoxsa geri zəng etmək istəsəniz, xahişdə bizə bildirin.

enzh-TWnlfrdenoes